Cele według Alexandra Peaslea:

a) generalne i regionalne:
• Polityczne
• Gospodarcze
• Społeczne
• Prawne
• Obronne

b) cele w dziedzinie rolnictwa, które zasadniczo dotyczą:
• Przepływu towarów
• Rybołówstwa
• Produkcji i obrotów handlowych żywnością
• Upraw rolnych

c) cele w dziedzinie edukacji, kultury i praw autorskich

d) cele w dziedzinie rozwoju nauki i zdrowia

e) cele w dziedzinie komunikacji, transportu, podróży

Reklama w internecie

Zadania organizacji międzynarodowych w systemie międzynarodowym:
a) Rozwijają nawyk współpracy
b) Angażują się w zbieranie informacji i nadzór
c) Pomagają w łagodzeniu sporów
d) Prowadzą działania operacyjne
e) Służą jako arena do zawierania porozumień
f) Prowadzą do powstawania reżimów międzynarodowych