//
//

Głównym źródłem pojawienia się tendencji organizacyjnych jest nacisk różnego rodzaju zagrożeń i wyzwań, którym nie da się sprostać bez połączenia wysiłków większej liczby podmiotów życia międzynarodowego. W przeszłości były to głównie zagrożenia bezpieczeństwa lub niedostatek sił własnych dla zamierzonej ekspansji. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym dołączyły kolejne motywy, np. zagrożenia ekologiczne czy wyzwania związane z globalizacją.
Ponadto, wzrost współpracy gospodarczej i wymiany handlowej zmuszał państwa i sąsiadujące z e sobą regiony geograficzne do podejmowania kooperacji międzynarodowej.

Obecnie organizacje mogą stanowić dla państw:
• Instrumenty prowadzenia polityki zagranicznej
• Legitymizacje prowadzonej przez siebie polityki zagranicznej
• Źródło informacji
• Formę ochrony – organizacje zapobiegają podejmowaniu przez państwa pewnych działań i karzą za określone zachowania.

Reklama w internecie