Pod pojęciem siedziby organizacji międzynarodowej rozumie się miejsce stałego urzędowania organu administracyjnego organizacji w którym znajduje się archiwum organizacji, odbywają się zazwyczaj posiedzenia wszystkich lub większości organów głównych organizacji. Większość organizacji posiada jedną siedzibę (siedziba główna organizacji) lub w przypadku nielicznych kilka (siedziba tego lub innego organu organizacji). Niektóre organizacje w ogóle nie posiadają stałej siedziby.
Status prawny siedziby jest regulowany przez umowę zawieraną między organizacją międzynarodową a państwem na terenie którego znajduje się siedziba. Siedziby organizacji międzynarodowych są nietykalne i mają zapewnioną ochronę państwa w której się znajdują przed zakłóceniem spokoju działalności organizacji czy znieważeniem jej symboli. Organizacje mają prawo oznakowania swych siedzib i pojazdów własnym emblematem, wywieszania własnej flagi. Nietykalne są archiwa i inne dokumenty organizacji niezależnie od tego gdzie się znajdują. Organizacje są upoważnione do wydawania przepisów obowiązujących w ich siedzibie głównej i siedzibach innych organów. Państwa członkowskie oraz współpracujące z organizacją międzynarodową państwa nieczłonkowskie i organizacje międzynarodowe mają prawo swobodnego dostępu do siedziby organizacji oraz siedzib organów tej organizacji. Organizacja sama podejmuje decyzję komu, kiedy i na jak długo zezwoli na dostęp do swej siedziby. Na wniosek tej organizacji państwo siedziby jest zobowiązane udzielić wiz wjazdowych przedstawicielom i zapewnić im nieskrępowany przejazd do okręgu siedziby organizacji i nieskrępowany ich pobyt w tym okręgu i bezpieczny wyjazd. Organizacje są upoważnione do wydawania przepisów obowiązujących w ich siedzibie głównej i siedzibach innych organów.
Główną siedzibą ONZ jest Nowy York. W grudniu 1945 Kongres USA wystosował propozycję, aby siedziba ONZ mieściła się właśnie w tym mieście, co zostało przez organizację zaakceptowane. Budynek siedziby głównej otwarto 9 stycznia 1951 roku na terenach podarowanych ONZ przez Johna Rockefellera Juniora, gdzie mieści się do dziś.
Część instytucji funkcjonuje jednak w innych miastach świata, w Genewie, gdzie koncentrują się głównie sprawy rozbrojeniowe i praw człowieka, we Wiedniu, sprawy związane z zapobieganiem przestępczości, walką z narkomanią, przestrzenią kosmiczną oraz międzynarodowym prawem handlowym i w Nairobii – sprawy ochrony środowiska i osiedli ludzkich.

Reklama w internecie